27 april 2014

(T)weet van de week (17 – 2014)

‘Hoe de rijken steeds rijker worden’.

Onlangs is een boek verschenen van de jonge Franse econoom Thomas Piketty onder de titel ‘Capital in the twenty-first century’ (‘Kapitaal in de 21e eeuw). Het wordt door kenners als een meesterwerk bejubeld, in de traditie van Keynes, Marx en Schumpeter.
Piketty beschrijft daarin de groeiende ongelijkheid in de westerse wereld. De kern van zijn analyse: De rijken worden steeds rijker, omdat hun vermogen sneller groeit dan de economie als geheel. Zij veroveren daardoor een steeds groter deel van de koek.

Hij schudt de wereld wakker: de rijken worden als vanzelf steeds rijker en dat kan gevaarlijke vormen aannemen. Ook in Nederland. Lang is gedacht dat het ongelijkheidsdebat voor Nederland, waar de inkomensverschillen niet zo groot zijn, geen onderwerp zou zijn. Kijk je echter naar de vermogensverschillen, dan behoort Nederland bij de top van landen waar de rijkste 1% een groot deel van de koek bezit. Voor ons land maar liefst 1/4 van alle vermogen, ruim 270 miljard euro.
Wat we zien is een zichzelf versterkend mechanisme, waarbij – als we niets doen – de rijken steeds rijker worden en mensen met een gewone baan steeds minder profiteren van de welvaart.  Hoe we dat kunnen veranderen, daarop zullen de kenners de komende tijd gaan broeden. (Gegevens ontleend aan dagblad Trouw van 19 en 213 april 2014). Iets om in de gaten te houden! Er is nog genoeg werk aan de winkel voor onze Partij van de Arbeid!
De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (t)weet voor week 18-2014? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 3 mei naar voorst@pvda.nl