15 mei 2016

(T)weet van de week (19 – 2016): ‘De student is het cement in de samenleving’

In Amsterdam gaan ze  met vluchtelingen wonen, maar ze helpen ook eenzame ouderen, geven taalles of richten een publieke tuin in. In verbrokkeld Nederland vormt de student tegenwoordig het cement. Aldus een kop in dagblad Trouw van 13 mei 2016.
De krant vervolgt: “Het zijn juist studenten die zich inzetten om de gaten die de terugtredende overheid achterlaat te vullen, met zorg voor ouderen, taalles aan allochtone kinderen en het wegwijs maken van net aangekomen vluchtelingen in het bureaucratische Nederland, dat zo’n beetje voor elke activiteit een vergunning vraagt.”

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (t)weet voor week 20-2016? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 20 mei 2016 naar voorst@pvda.nl.