10 januari 2015

(T)weet van de week (2 – 2015)

‘Het zal soms een puinzooi worden’ (De Stentor 8 januari, interview met PvdA-minister Ronald Plasterk)

De minister komt met een experimentenwet.  Hij wil daarbij voor een beperkt aantal gemeenten vijf jaar lang bepaalde wetten even niet laten gelden. “Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je voor een buurtbarbecue moet voldoen aan de eisen van de voedsel- en warenwet. Soms zal blijken dat het een puinzooi wordt en dat die wetten wel degelijk nodig zijn, maar met een soortgelijke proef in Denemarken blijkt dat het vaak ook zonder wetten kan.

Nog een citaat. ‘De samenleving van tegenwoor­dig vraagt om een ander, meer dienend be­stuur. Niet van ‘dat regelen wij’, maar meer van ‘goh, kunnen we u helpen?’” Gemeenten nemen voor een lager budget ta­ken over van het rijk. Het verhaal daarbij is dat burgers meer zelf kunnen en willen doen.

Slinger 500