29 mei 2016

(T)weet van de week (21-2016): ‘Weg met de democratie’

Een opvallende kop boven de column van Heere Heeresma Jr. in dagblad Trouw van 3 mei 2016. Naar zijn mening lijkt het democratisch systeem, althans in zijn huidige vorm, het einde van zijn houdbaarheid te hebben bereikt. De opkomstcijfers dalen gestaag. Peilingen laten zien dat het volk, gezien de hoge score van de PVV, niet langer het stemrecht toevertrouwd kan worden. “We moeten gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plaats hebben. Dat moet aan mensen worden overgelaten die er verstand van hebben”. Hij pleit voor een nieuwe elite: die van de technocraten.
Die moeten z.i. de vrije hand krijgen om de grote uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden, op nationaal en Europees niveau. “En het volk moet hen daarbij niet voor de voeten lopen. Het volk leidt immers nooit, maar moet geleid worden”.
Een opmerkelijk betoog, dat tot nadenken stemt.

heere heeresma jr. Heere Heeresma Jr.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (t)weet voor week 22-2016? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 3 juni 2016 naar voorst@pvda.nl.