9 juni 2017

(T)weet van de week (23 – 2017): Politiek steekspel en burger buitenspel!

In Voorster Nieuws van 7 juni stond een ingezonden brief met als titel: ‘Ronde Tafel Gesprek Randweg 29 mei: politiek steekspel en burger buitenspel! Ondertekend door ‘groep verontruste buurtbewoners van de Hartelaar/Omloop/Molendwarsstraat, zie ook website www.geenrandwegtwello.nl.’
Deze burgers hekelen daarin de gang van zaken rondom de besluitvorming over het voorstel een Westelijke Randweg in Twello aan te leggen en vatten dat als volgt samen: ‘Hoe in de gemeente Voorst een discussie over de randweg politiek gemaakt wordt, waarbij de feiten er niet meer toe doen en echte communicatie met de burgers ontbreekt.’
De complete brief staat op pagina 13 van VN van 7 juni 2017.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (t)weet voor week
24 – 2017? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk vrijdag 16 juni 2017 naar voorst@pvda.nl.