12 september 2015

(T)weet van de week (37 – 2015)

‘Vooral zo houden, die Gouden Koets’.

Kijken naar de Gouden Koets kan helpen om fouten uit het verleden te voorkomen. Ter toelichting het volgende.

Op alle vier de kanten van de Gouden Koets zitten panelen, die tezamen een allegorische voorstelling vormen van Nederland anno 1898, verbeeldt door de schilder Nicolaas van der Waay.
Het paneel op de voorkant symboliseert de toekomst met als voorstellingen het onderwijs aan het volk en het recht dat iedereen beschermt die hulp behoeft, en als personificaties een kwetsbare arbeider, een blinde grijsaard, een weduwe en wezen.
Het paneel op de rechterkant van de koets heet Hulde aan Nederland. Het paneel aan de linkerkant heet Hulde der Koloniën. Daarop verbeeldt de schilder hoe inwoners van de – toenmalige – overzeese gebiedsdelen van het koninkrijk producten neerleggen aan de voeten van de Hollandse Maagd, Nederland dus. De schilderingen op de achterkant symboliseren het verleden.

De actiegroep ‘De Grauwe Koets’ vindt dat het ‘slavernijpaneel’ tenminste uitstraalt dat blanken superieur zijn aan zwarten. Sommige actievoerders willen dit paneel overschilderen en de actiegroep wil de koets verbannen naar het museum. Dat is een slecht idee, want juist deze staatskoets laat de geschiedenis in vier symbolische voorstellingen op straat zien aan de burgers van dit land. Kennis van de geschiedenis is wezenlijk voor onze samenleving. Die helpt het heden te begrijpen, over de toekomst na te denken en vooral te voorkomen dat we fouten uit het verleden opnieuw maken. Daarom moet de koets met deze voorstelling juist blijven rijden bij de belangrijkste gebeurtenis die onze democratie symboliseert: de opening van het parlementaire jaar, Prinsjesdag dus.
Een mooie gelegenheid voor het (geschiedenis)onderwijs om eens per jaar extra aandacht te besteden aan deze donkere periodes uit onze geschiedenis. Wat kan de actiegroep meer wensen?
(verkort artikel in dagblad Trouw van 10 september van historicus Henk Slechte, oud-directeur gemeentemuseum Deventer).

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes.
Wie levert de (t)weet voor week 38-2015? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 18 september naar voorst@pvda.nl.