Tweet van de week

18 september 2017

(T)weet van de week (37 – 2017): ‘Statiegeld, waar wachten we op? Statiegeld is, zo berekende onderzoeksbureau CE Delft, een zeer effectief middel om enorme milieuschade te voorkomen. Het kost weliswaar tussen de 70 en 110 miljoen euro, maar zorgt voor 70 tot 90 procent minder zwerfafval. Veel van deze kosten zijn te verhalen op de consument en, ook niet onbelangrijk, als zwerfafval effectief wordt aangepakt, staan daar hoge maatschappelijke baten tegenover. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld 80 miljoen euro besparen op hun reinigingsdienst. In Scandinavië is statiegeld niet meer weg te denken – en is iedereen eraan gewend.
Kortom: waar wachten we nog op?

Gelezen in dagblad Trouw (Commentaar) van 12 september 2017.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (T)weet voor week
38 – 2017? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk vrijdag 22 september 2017 naar voorst@pvda.nl.