10 november 2013

(T)weet van de week (45 – 2013)

‘We moeten het dek nathouden’.

 

De lijfspreuk van wijlen VVD-staatssecretaris Jan Gmelich Meijling van Defensie, verantwoordelijk voor de aanschaf van de Gulfstream. Hij stond bekend als een vrolijke Bourgondiër, die bij het innemen van een borrel vaak zijn lijfspreuk hanteerde.

De Gulfstream is een klein straalvliegtuig waarmee leden van het kabinet, topmilitairen en Kamerleden worden vervoerd. Volgend jaar wordt het in het kader van de bezuinigingsoperatie bij Defensie afgeschaft.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, rubriek Puntjes.Wie levert de (t)weet voor week 46? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 16 november naar voorst@pvda.nl