6 februari 2016

(T)weet van de week (5 – 2016): ‘Verplicht iedereen tot taak in de politiek’

‘Verplicht iedereen tot taak in de politiek.’

Een verrassend pleidooi  van burgemeester Rob Welten van Borne. Na de dienstplicht in het verleden en de maatschappelijke stage nu, zou er ook een politieke dienstplicht moeten worden ingevoerd.
“Het gaat erom dat veel mensen nu niet het gevoel hebben dat ze door politiek en bestuur goed worden vertegenwoordigd. Je zou honderd mensen kunnen loten uit het bevolkingsregister, die samen een fysiek burgerpanel vormen, een klankbord voor het college van B. en W. en de gemeenteraad. Niet vrijblijvend die loting, wat mij betreft. Mensen kunnen niet weigeren. Ze worden verplicht mee te denken met de lokale politiek.”
Burgemeester Welten wil met zijn pleidooi de discussie aanwakkeren. Borne zelf werkt intussen aan de totstandkoming van een digitaal burgerpanel, in een poging burgers meer bij besluitvorming te betrekken.
(Gelezen in De Stentor van 30 januari 2016).
Een interessante gedachte in de discussie om de afstand van de burgers tot de (lokale) politiek te verkleinen. Niet helemaal origineel: in het oude Griekenland zou iets dergelijks praktijk zijn geweest.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (t)weet voor week
6-2016? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 12 februari naar voorst@pvda.nl.