19 december 2015

(T)weet van de week (51-2015)

‘Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan de lijve ondervindt en de laatste die er nog wat aan kan doen.’

Een uitspraak van de Amerikaanse president Barack Obama aan de vooravond van de VN-Klimaattop 2015 in Parijs.

Droogtes en overstromingen – op de Klimaattop in Parijs zijn 195 landen het eens geworden over de noodzaak drastische maatregelen te nemen. Veelbelovend dat er nu een akkoord ligt waaronder ook de handtekeningen van grote vervuilers als de VS en China. Het ‘fossiele’ tijdperk loopt ten einde ook voor Nederland, dat groot is geworden op een enorme bel goedkoop gas. Kolen, gas en olie worden verleden tijd. Hoe zal de invulling zijn van het akkoord? In elk geval zijn de belangrijkste punten juridisch bindend. Een hoopgevende start!