14 februari 2016

(T)weet van de week (6 – 2016): ‘Politiek is veel te belangrijk om aan mannen over te laten.’

Een uitspraak van wijlen minister Els Borst (D66). Gelezen in een artikel in dagblad Trouw van 5 februari 2016, met als kop ‘Vrouwelijke raadsleden weer snel weg’. Volgens het artikel laten vrouwen het afweten in het lokaal bestuur. Te druk. En in de raad  heerst een mannensfeertje.
Enkele cijfers: slechts 28% van de gemeenteraadsleden is vrouw, in de Tweede Kamer ligt die verhouding op 38%
De gemeenteraad van Voorst ligt iets onder het landelijk gemiddelde: 5 vrouwelijke raadsleden, elke fractie één. Op een totaal van 19 raadsleden is dit 26%.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (t)weet voor week
7-2016? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 19 februari naar voorst@pvda.nl.