21 februari 2015

(T)weet van de week (8 – 2015)

‘De maatschappij van de toekomst vraagt om een andere mentaliteit’.

Aldus Maarten Witteveen, directeur van bureau Arcon. Hij helpt gemeenten bij de uitvoering van de nieuwe zorgtaken, die vanaf 1 januari 2015 op hun bordje liggen. Het gaat om de jeugdzorg, de re-integratie van kansarmen op de arbeidsmarkt en de Wmo. Maarten Witteveen ziet voor de komende jaren ingewikkelde en moeilijke puzzels. Het is namelijk nogal een klus.
Anderzijds ziet hij grote kansen voor de ‘participatiesamenleving’. Een maatschappij waarin we het principe ‘omzien naar elkaar’ tot onze tweede natuur hebben gemaakt. Dat is een betere samenleving dan de huidige. Maar hoe vormen we de huidige verzorgingsstaat om? Witteveen: “Nodig is een transformatie. De maatschappij van de toekomst vraagt om een andere mentaliteit. We moeten af van de gedachte dat we recht hebben op allerlei zorg. Ambtenaren moeten ook af van de instelling dat ze van alles willen regelen voor de burger. Het initiatief moet uit de maatschappij komen”.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes.
Wie levert de (t)weet voor week 9 -2015? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 28 februari naar voorst@pvda.nl