Door op 13 oktober 2014

Uit de gemeenteraad van 6 oktober

Ons raadslid Anneke van der Ven stipt een paar belangrijke punten aan………

Wie heeft de regie?
Vorige week maandag debatteerde de gemeenteraad tot laat in de avond over de manier waarop we de zorg vanaf volgend jaar gaan regelen in Voorst. PvdA-GroenLinks is positief over de uitvoerings­nota voor de Jeugd maar heeft tegelijkertijd punten van zorg. Jammer genoeg was de coalitie daar niet of nauwelijks gevoelig voor. Een van die punten gaat over het motto één gezin, één plan, één regisseur. Maar wie is die ene regisseur? Wie bepaalt welke zorg een gezin nodig heeft? En wie bepaalt of de hulp het gewenste resultaat heeft? Volgens de plannen ligt de regie bij het gezin. Maar soms is de praktijk anders. Dan wil, kan of mag een gezin de regie niet hebben. Dan heeft de hulpverlener die rol. Waar ligt de grens tussen regie door ouders en regie door de hulpverlener? Als dat vanaf het begin duidelijk is kun je teleurstelling en problemen voorkomen. Een oproep van PvdA-GroenLinks aan het college om dit beter te regelen in het belang van de ouders werd door de meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.

Zorgen over verwijzing
Zo werd ook het zorgpunt over de doorverwijzing gemakkelijk afgedaan door de coalitie. Specialisten en huisartsen kunnen jeugdigen doorsturen naar hulp en zorg. Dat is goed. Hoe eerder een jeugdige wordt geholpen, hoe beter dat is. Die doorverwijzing gebeurt buiten het gezichtsveld van de gemeente. Dat is jammer omdat die wel voor die duurdere hulp en zorg moet betalen. PvdA-GroenLinks vindt dat hierover goede afspraken moeten komen zodat we als gemeente niet voor financiële verrassingen komen te staan. Nu er zoveel nieuwe taken, budgetten en cliënten bij de gemeente komen moet het college de gemeenteraad extra goed informeren. Niet alleen bij de Jeugdzorg maar ook over de nieuwe Wmo. Maar ook dat vond de coalitie van GB, CDA en D66 niet nodig. Zij geven liever een vrijbrief aan het college.

Hoe voert de gemeente haar nieuwe taken uit?
En dat viel des te meer op omdat de coalitie, net als de oppositie, in diezelfde raadsvergadering het advies van de rekenkamer omarmde. De rekenkamer vindt dat bij grote bezuinigingen aan het begin duidelijker moet zijn op welke punten je achteraf beoordeelt of je het goed hebt gedaan. Zeker voor de zorg kunnen we dat vanaf het begin beter doen. Dat is belangrijk omdat niemand weet wat de gevolgen zijn van de hele operatie in de zorg. De gemeente krijgt nieuwe zorgtaken maar tegelijkertijd ook minder geld. Dat is dus een bezuiniging, en niet zo’n kleine. PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk om te weten welke gevolgen dat met zich meebrengt, positief en negatief. En ook of de gemeente er in slaagt om haar nieuwe taken goed uit te voeren. Daarvoor is het nodig dat het college de gemeenteraad extra informeert. D66, CDA en Gemeentebelangen willen dat niet. Die geven liever een blanco cheque aan het college. Dat past niet bij de controlerende taak van de gemeenteraad.

Leren van fouten
Gelukkig is er ook een lichtpunt. De coalitie steunde de motie van PvdA-GroenLinks om de gemeente zo in te richten dat het kan leren van fouten in plaats van in de kramp te schieten. Want met zo’n grote operatie rondom zorg en inkomen zal er vast ook wel eens iets mis gaan.

Anneke van der Ven (fractie PvdA-GroenLinks)

Reageren? Graag!
T: (06) 23 94 37 38
E: a.vanderven@voorst.nl of voorst@pvda.nl

Dit artikel is aangeboden aan Voorster Nieuws voor het nummer van 15 oktober.