4 september 2016

Uitnodiging voor Wereldexpress

2 september 2016

Aan bestuur en leden van de politieke partijen/afdelingen in de gemeente Voorst

Betreft: Wereldexpress / Vredesweek

Geachte dames en heren,

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een gesprek, donderdag 22 september, dat aansluit bij het thema van de dan lopende Vredesweek:
Vrede verbindt
Verrassend genoeg ook passend bij het gemeentelijk jaarthema!

Wij zoeken verbinding in het ontmoeten van mensen met verschillende achtergrond. Geboren en getogen in Nederland of levend in een land dat oorspronkelijk niet je eigen is.
De avond begint om 20.00 uur in de bibliotheek (inloop vanaf 19.30 uur). Na een woord van welkom en een introductiefilmpje gaan we met elkaar de Wereldexpress ‘doen’: aanzet tot een gesprek vanaf 21.00 uur, terug in de bibliotheek.

WERELDEXPRESS
Dit is een interactieve tentoonstelling, project van het Indisch Herinneringscentrum in Arnhem en ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Vredeseducatie Utrecht. Ze is opgesteld in een trailer die bij de bibliotheek staat van 19 tot 25 september, over anders zijn en jezelf zijn. Over wonen in een ander land, vooroordelen, herdenken, hoe verder na conflict. Tegen de achtergrond van de Indische geschiedenis.
Vanwege dit laatste aspect benaderen we ook speciaal de Molukse gemeenschap in de gemeente Voorst, die dit jaar ’65 jaar Maluku’ herdacht. Het kan een speciale kleur aan het gesprek geven.

De Wereldexpress wordt bezocht door bovenbouwers van een aantal basisscholen in de gemeente.
De doelgroep is 10-14 jarigen, maar ook voor volwassenen is het een boeiend geheel. Hij is dan ook open voor iedereen buiten schooltijden tijdens bibliotheekuren, en eventueel op afspraak. Uitgebreide informatie vindt u op www.wereldexpress.nl.

De opening zal zijn maandag 19 september om 13.30 uur door wethouder Harjo Pinkster, samen met de eerste schoolgroep.
Welkom beide momenten, alsook tussendoor!

Vriendelijke groet,
Joly Ilsink (Bibliotheek Brummen/Voorst )     (0571) 27 23 38
Ruud Pragt (Bezinning en Inspiratie Twello)   (06) 30 43 03 86
Mieke van Ee (PAXvredesgroep Twello)           (055) 323 19 03