29 april 2014

Verantwoording

PERSBERICHT voor Vooster Nieuws van 30 april 2014

Verantwoording
De fractie PvdA/GL  heeft de gemeenteraadsvergadering van 22 april verlaten toen de coalitie van GB, CDA en D66 haar wethouders wilde voorstellen om vervolgens tot benoeming over te gaan.  Waarom deze stap op een avond die bedoeld is als een feestelijke start van het nieuwe college?
Onze fractie hecht zeer aan een integer, betrouwbaar en geloofwaardig openbaar bestuur. Daarbij hoort een zorgvuldig proces om tot benoeming van wethouders te komen. Daartoe was door de gemeenteraad uit zijn midden een commissie gevormd, kortweg integriteitcommissie genoemd. Deze commissie had over 2 van de 4 kandidaat-wethouders nog geen afgerond advies uitgebracht. De coalitie zette de benoeming toch door, ondanks ons herhaaldelijk verzoek tot uitstel van de besluitvorming om zodoende de integriteitcommissie de kans te bieden haar werk af te maken. Ook ons verzoek om een vertrouwelijk gesprek van de raad met de integriteitcommissie werd afgewezen.
Toen restte onze fractie – met veel pijn in het hart – niets anders dan de raadsvergadering te verlaten.

Nieuwe realiteit
Al met al een zeer betreurenswaardige gang van zaken, die PvdA/GL slecht vindt voor het aanzien van de politiek in Voorst. Met de benoeming van de vier nieuwe wethouders is wel een nieuwe realiteit ontstaan, die we als rechtgeaard democraten aanvaarden. Het gaat tenslotte om het belang van de Voorster samenleving en die is niet gebaat bij chagrijn en voortdurende discussie.
Vanaf nu treden we het nieuwe college tegemoet met een positiefkritische grondhouding en zullen het op zijn daden beoordelen. We wensen het college succes toe bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijke opdracht!

Fractie PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Voorst