25 juni 2017

Volledige compensatie Precariobelasting Vitens voor Voorstenaren

Tijdens de raadsvergadering op 19 juni 2017 werd op initiatief van PvdA-GroenLinks raadsbreed een amendement aangenomen, zodat alle inwoners van Voorst 100% gecompenseerd worden voor de aanslag die Vitens oplegt als precariobelasting.

De inhoud van het amendement is als volgt:

overwegende dat:

*de huidige gemeentelijke begroting voldoende ruimte heeft om te compenseren; 
*Vitens de precariobelasting volledig doorbelast aan de burgers van Voorst;

van mening dat:

* precario voor de burgers een lastenverzwaring is die niet gewenst is; 
*alle inwoners 100% gecompenseerd moeten worden voor de aanslag die Vitens oplegt aan onze inwoners;

amendeert het raadsvoorstel en de prioriteitennota 2018 in die zin dat alle inwoners ook in de toekomst blijvend en volledig moeten worden gecompenseerd voor de door Vitens doorberekende precariobelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Twello, 19 juni 2017, Hans de Graaf (PvdA-GroenLinks)  Robert Bosch (Gemeente Belangen) Cees Booster (CDA) Emiel de Weerd (VVD-Liberaal2000) Annetta Lasance (D66)

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).