26 februari 2018

‘Voorst niet klaar voor nieuwe Omgevingswet’

VOORST- “De gemeente Voorst is niet klaar voor de nieuwe Omgevingswet. Als wij na de verkiezingen in het college van B en W komen moet dat echt anders gaan”. Dat zei fractievoorzitter Erik Nobel vorige week (20 februari) tijdens de fractievergadering van PvdA-GroenLinks, die ditmaal in De Benring in Voorst werd gehouden. Nobel zei dat naar aanleiding van het besluit dat een overgrote meerderheid van de gemeenteraad had genomen om de aanleg van een zonnepark van 30 hectare bij de A1 mogelijk te maken.

Ook de fractie van PvdA-GroenLinks heeft voor dat besluit gestemd “want het is een belangrijke stap op weg naar het streven om de gemeente Voorst in 2030 energie-neutraal te krijgen. En in verband met de mogelijkheid om subsidie aan te vragen kon dat besluit ook niet worden uitgesteld. Maar de wijze waarop het voorstel tot stand is gekomen verdient zeker geen schoonheidsprijs. Weer heeft dit college geen enkele moeite genomen de omwonenden tijdig bij het besluitvormingsproces te betrekken. Zo creëer je geen draagvlak voor dit soort initiatieven. Mensen gaan dan hun hakken in het zand zetten”, aldus Nobel, die daarmee verwees naar eerdere projecten waarbij het college omwonenden van omstreden projecten als het ware voor het blok had gezet. Volgens de nieuwe Omgevingswet, die over enkele jaren van kracht wordt, mag een gemeente dit soort verzoeken niet in behandeling nemen als de initiatiefnemer niet eerst met de buren heeft overlegd.

Dorpscontactpersoon
Franz Roos, voorzitter van de Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving, vertelde hoe zijn organisatie samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties en verenigingen uit Voorst in De Benring zorgt voor activiteiten voor de bewoners en andere Voorsternaren. Roos zei moeite te hebben met de vaak wat ambtelijke opstelling van het gemeentebestuur. “Men vergeet dan dat organisaties als de onze volledig op vrijwilligers draaien. Die zeggen dan op een gegeven moment: als het zoveel moeite kost, laat het dan maar zitten”, aldus Roos.

Hij had wel een suggestie voor het gemeentebestuur: “Als de gemeente zoveel belang hecht aan preventie en wil inzetten op het sociale domein, dan zal een dorpscontactpersoon daar een centrale rol in kunnen spelen”.

Volgens Roos heeft De Benring behoefte aan een coördinator van de activiteiten in het gebouw. Ook de ondernemersvereniging en Voorster Belang hebben behoefte aan ondersteuning van hun activiteiten. Dat valt te combineren in de functie van een  dorpscontactpersoon. Die kan dan bijvoorbeeld ook administratieve taken voor zijn of haar rekening nemen”.