5 oktober 2014

Weekbrief van Diederik Samsom

Nu de belangrijkste wetten door het parlement zijn en de economie wat aantrekt, wordt het tijd dat mensen verbetering gaan merken.
Dat was mijn boodschap tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Veel gaat gewoon te langzaam, te moeizaam.
Het kabinet moet nu een houding laten zie waarmee ook daadwerkelijk resultaten worden geboekt.

Die houding bleek bij de aanpak van bonussen van banken, die deze week werd behandeld. De strengste van Europa.
Zo werken we aan een bankensector die weer ten dienste staat van de samenleving, in plaats van aan zichzelf en haar winsten.
En bij het initiatief van Martin van Rijn en Lodewijk Asscher voor 14.000 banen in de thuiszorg.
Goed voor meer zorg aan huis, en goed voor de mensen die hun baan behouden.

Maar er is ook minder goed nieuws. Zeer zorgelijk nieuws zelfs: de duurzame energiedoelen die zijn
afgesproken in het Energieakkoord dreigen uit beeld te verdwijnen.
Dat is nu precies hoe het dus niet moet. Mooie afspraken maken, maar ze dan niet waarmaken.

In geval van duurzame energie is dat onverteerbaar. Niet zozeer omdat de getallen heilig zijn, maar
omdat we de toekomst van onze kinderen veilig willen stellen. Het is voor de energievoorziening van
onze kinderen en voor de welvaart van Nederland van levensbelang dat we nu snelheid maken met
duurzame energie.

Er liggen bovendien enorme kansen. Nederland kan een wereldwijde koploper worden op het gebied
van duurzame technologie. Van wind op zee, tot aardwarmte, tot revolutionaire zonnecellen, tot
elektrisch vervoer. De combinatie van creativiteit, handelsgeest en betrouwbaarheid maken onze
technologiebedrijven uniek in de wereld. Met investeringen in duurzame techniek creëert Nederland
honderdduizenden banen, wordt onze economie sterker én schoner, worden we minder afhankelijk
van Rusland en dragen we bij aan de oplossing voor een van de grootste problemen van de
komende decennia: klimaatverandering.

Daarom is het onacceptabel als de afspraken uit het energieakkoord niet worden nagekomen.
Die doelen zijn het absolute minimum. Als die in gevaar komen verwachten we van het kabinet
aanvullende voorstellen. Bijvoorbeeld voor meer energiebesparing in huizen en kantoren. Of meer
investeringen in aardwarmte of windenergie. Dat levert extra banen op en maakt ons snel minder
afhankelijk van andere landen. Volgende week moet minister Kamp aantonen op welke manier hij
van plan is alsnog de doelen te halen.

We zijn begonnen aan deze coalitie met grote verwachtingen. We zullen het kabinet houden
aan het waarmaken ervan.