16 maart 2018

Weten dat het anders kan………..

Weten dat het anders kan…

Met talrijke voorbeelden van energie- en voedsel coöperaties, tot broodfondsen en sociaal ondernemen illustreerde Jasper Blom alternatieven in wat hij een meer sociale en betrokken economie noemt. Blom, oud-directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, was afgelopen woensdagavond (14 maart 2018) gastspreker op de thema-avond over ‘alternatieven voor markteconomisch denken op gemeenteniveau’ in restaurant Taverne in Twello.

Voorafgaand aan de voorbeelden van economische alternatieven, nam Blom zijn gehoor mee op een vogelvlucht door nieuwe economische modellen en perspectieven. Een nuttige aanloop voor de discussie, want theorieën bepalen wat wij zien en dus ook wat voor ons onzichtbaar blijft.  Het ‘donut model’ van de Engelse econome Kate Raworth staat momenteel erg in de belangstelling. Ook in Nederland staat haar boek op bestseller lijsten. In begrijpelijke taal en met gebruik van visualisaties, stelt Raworth’s model veel theoretische vooronderstellingen – bijvoorbeeld dat markten efficiënt zijn of dat economische groei noodzakelijk is– ter discussie. Haar donut model richt zich op de lange termijn doelen van de mensheid, de ‘Global Development Goals’, en plaatst die in de context van ecologische randvoorwaarden.

Vervolgens besprak Blom verschillende wereldbeelden en hoe de waarden die daarbij in het spel zijn een belangrijke rol spelen in de afwegingen en keuzes die we maken. Gaan we vooral voor een individueel gewin of staat solidariteit centraal?

In een levendige discussie met Bert Visser, lijsttrekker PvdA-GroenLinks, en verdere aanwezigen, kwamen diverse politieke zaken van onze gemeente aan de orde. Dat betrof bijvoorbeeld mogelijkheden voor maatschappelijk vastgoedbeheer en ruimtelijke ordening die meerwaarde voor de burgers opleveren. De kunst daarbij is om niet alleen op basis van financiële overwegingen en efficiëntie politieke besluiten te nemen, maar sociale overwegingen en burgerinitiatieven mee te nemen. Dat vereist overtuigingskracht, en kennis over economische alternatieven. Voorbeelden van geslaagde initiatieven elders kunnen daarbij inspireren en helpen overtuigen. De kennis dat en hoe het anders kan, maakte het dan ook een waardevolle en succesvolle avond.

Voor de geïnteresseerde lezer is er op internet een VPRO tegenlicht documentaire over de donut economie van Kate Raworth.

Bert Visser in gesprek met de zaal

Bert Visser in gesprek met de zaal