17 september 2014

Wie zijn de dupe van de bezuiniging op de Huishoudelijke Hulp?

De forse bezuinigingen op de huishoudelijke hulp krijgen volgend jaar ook hun beslag in onze gemeente Voorst. Een dezer dagen krijgen alle inwoners die nu huishoudelijke hulp ontvangen daarover een brief van de gemeente in de bus. Daarin kunnen zij lezen dat onze gemeente bezuinigt op de huishoudelijke hulp door de kaasschaaf over alle huishoudelijk zorg te halen. Wethouder Vrijhoef doet dat, met goedkeuring van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, D66 en CDA door iedereen 30% van de hulp te ontnemen. Dat heet in de woorden van de coalitie een zachte landing en gelijke behandeling.

Het is niet de manier die PvdA-GroenLinks voorstaat.
Want hoezo een zachte landing? Niet voor mensen die afhankelijk zijn van die hulp of waarvoor een schone omgeving extra belangrijk bijvoorbeeld omdat zij een chronische ziekte hebben. En ook niet als je niemand in je omgeving hebt die je kan helpen bij het huishouden.
En hoezo gelijke behandeling? Daar wilden we toch juist van af. We willen toch huist meer rekening houden met de persoonlijke situatie van iemand die om hulp vraagt en zo bepalen of hulp van de gemeente echt nodig? Dan ontstaan er toch juist verschillen. De een krijgt dan weinig of geen hulp waar de andere, die het echt nodig heeft wel die huishoudelijke hulp krijgt. En is het niet zo dat mensen die het zelf kunnen betalen of een beroep kunnen doen op familie of vrienden dan dus niet noodzakelijkerwijs aangewezen zijn op hulp van de gemeente?
PvdA-GroenLinks vindt de aanpak van het college niet goed. Je moet niet blindelings iedereen 1/3 van de zorg ontnemen. Ouderen en mensen met een beperking die aangewezen zijn op huishoudelijk hulp moeten die hulp kunnen krijgen en ook in voldoende mate krijgen. De methode Vrijhoef past daar niet bij.
De coalitie kiest voor de kortste klap, de gemakkelijkste weg en daardoor voor het ontnemen van huishoudelijke zorg bij mensen die die hulp hard nodig hebben. De mooie beloftes uit de verkiezingstijd verdwijnen als sneeuw voor de zon. PvdA-GroenLinks blijft staan voor het motto dat iedereen de zorg nodig heeft die zorg ook krijgt. Dat mag wat ons betreft ook iets meer aandacht en tijd van de gemeenteambtenaren vragen. Dat voorkomt wellicht veel onnodig leed.
Anneke van der Ven, raadslid PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!
Mail naar voorst@pvda.nl of voorst@groenlinks.nl

Dit artikel staat ook in Voorster Nieuws van 17 september, pagina 29