1 mei 2015

Willem Drees-penning voor Henk Bruggink

Henk Bruggink uit Voorst is al 65 jaar onafgebroken lid van onze Partij van de Arbeid. In goede en slechte tijden. De PvdA eert zoveel jaren trouw lidmaatschap met de Willem Drees-penning. De 89-jarige Brugging ontving op 29 april deze uiting van waardering uit handen van John Ebbelaar, voorzitter van de PvdA Voorst. En natuurlijk was er een mooie bos bloemen (met rode rozen!). De uitreiking vond plaats tijdens een informeel samenzijn in familiekring, met zijn echtgenote, een aantal kinderen, een kleindochter en achterkleinkind.
Voor Voorster Nieuws was aanwezig Barbara Hoose, voor een artikel en foto (zie hieronder) voor het nummer van 6 mei.

Henk Bruggink heeft het allemaal meegemaakt: de opbouwperiode, waarin onze Willem Drees vele jaren premier was. De invoering van de AOW, de Bijstandswet, de WAO en andere verworvenheden van de verzorgingsstaat. De periode Joop den Uyl, die een kabinet leidde van 1973 t/m 1977 en daarna nog minister en Kamerlid was. De paarse kabinetten onder leiding van onze Wim Kok. De turbulente tijden aan het begin van deze eeuw, met de opkomst van het populisme. De recente leiders van de PvdA: Wouter Bos, Job Cohen en nu Diederik Samsom.

 Drees-penning uitreiking 2015