13 juni 2016

Word interviewer bij de Wiardi Beckman Stichting!

Deze zomer doet de Wiardi Beckman Stichting (WBS) onderzoek naar oud worden in Nederland. Zo’n honderd PvdA-leden in het land helpen met interviewen. In hun eigen stad of dorp nemen ze interviews af volgens de methode van Van Waarde. Doet u ook mee? Aanmelden kan tot eind juni via vanwaardelokaal@wbs.nl.

Van Waarde Lokaal is het onderzoeksproject van de Wiardi Beckman Stichting naar de manier waarop de hervormingen rond werk, zorg en onderwijs uitpakken in het dagelijks leven van mensen in het land. We paren diepte-interviews aan literatuuronderzoek, bediscussiëren de bevindingen met betrokken wetenschappers en formuleren ten slotte adviezen aan lokale en landelijke politici.

Lees de interviews die we de afgelopen anderhalf jaar al hielden (vooral rond werk) op onze website www.vanwaardelokaal.nl!

Vrijwillige interviewers die zich al hebben aangemeld komen uit Uden, Nijmegen, Heerenveen, Hoogeveen, Leeuwarden, Heiloo, Alkmaar, Haarlem, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Delft, Almere, Amersfoort, Rotterdam, Utrecht, Oud-Bijerland en Zwolle/Zwartewaterland.

Alleen met hulp van deze interviewers lukt het ons door te dringen in de haarvaten van de samenleving en de noden en wensen op te tekenen van mensen in de wijken en zorginstellingen in verschillende delen van het land. Doordat de interviewers lokaal geworteld zijn, is het ook beter mogelijk verbinding te zoeken met de lokale politiek, om zo nodig lokaal beleid bij te sturen.

De interviews worden afgenomen tot 1 oktober 2016, de resultaten van het onderzoek volgen kort daarna.

Annemarieke Nierop, medewerker WBS.