23 mei 2013

Zilveren speld uitgereikt

Dit jaar is mw. Brigitte Petersen uit Voorst 25 jaar lid van onze partij. Een mijlpaal.  Namens de afdeling Voorst: Hartelijk gefeliciteerd!
Een trouw lid dus, in voor- en tegenspoed.
Op 6 mei j.l. hebben onze voorzitter John Ebbelaar en ondergetekende namens het bestuur de zilveren partijspeld uitgereikt. Brigitte was er erg blij mee en zei zich nauwelijks te kunnen realiseren dat ze al zoveel jaren PvdA-lid is. Een voorbeeld ter navolging!
Op de foto ziet u de trotse bezitter van de zilveren partijspeld.
Wim van Ee