Zondagbrief 10 april 2016: Nederland als onderdeel van de oplossing