12 juli 2015

Zondagbrief 12 juli 2015: Diederik Samsom – Stap voor stap resultaat boeken

Vrijdag nam ik met weemoed afscheid van het team wijkverpleging Maaswijk/Waterland. Van een jaar iedere vrijdag werken in de zorg heb ik veel geleerd. Over wat er goed gaat. En over wat er nog (veel) beter kan. Maar het meest zullen mij de mensen van het team bijblijven. De enorme inzet, kunde en creativiteit waarmee zij het leven van soms heel zieke mensen verbeteren, heeft diepe indruk gemaakt. Wanneer wij doorgaan met hen de ruimte en verantwoordelijkheid geven, brengt dat de zorg zoals wij die allemaal wensen, weer een stapje dichterbij.

En het afgelopen jaar is die zorg een stapje dichterbij gekomen. Makkelijk was dat niet. Andere werkwijze, krappere budgetten, andere financieringsvormen. Het was vaak een worsteling en lang niet alles ging goed. Maar we weten waarom we deze weg in sloegen. Omdat iedereen zag dat de zorg zoals we die hadden – met bureaucratie, grote instellingen en enorme kostenstijging – niet wenselijk en niet houdbaar meer was. We willen het anders. We maken de zorg weer van patiënten en verzorgenden. En zorgen dat ook volgende generaties nog de zorg kunnen krijgen die ze verdienen. Na een jaar team Maaswijk/Waterland voel ik die opdracht nog sterker dan voorheen.

En niet alleen in de zorg boekten we het afgelopen jaar stappen voortgang.

De economie is opgekrabbeld van de Europese achterhoede naar de kopgroep. Veel daarvan komt door internationale omstandigheden, maar we hebben ook zelf het herstel bevorderd. Nederland kan het weer. De benodigde maatregelen waren lang niet altijd eenvoudig. Maar ze waren wel nodig, omdat we alleen vanuit kracht ons ideaal van vooruitgang waar kunnen maken.

Dit jaar gingen de Wet Werk en Zekerheid, de Participatiewet en de Wet Aanpak Schijnconstructies in. Omdat we willen dat werknemers met een flexibel contract meer zekerheid krijgen en we onderbetaling en uitbuiting willen bestrijden. En omdat we vinden dat je, ook met een arbeidshandicap, gewoon een plek verdient bij een gewone werkgever. Vorige week bleek dat we op dat gebied het cynisme kunnen verslaan, met 11.000 plaatsen maken we meer voortgang dan verwacht.

Het kenmerkt het afgelopen jaar. Of beter: de afgelopen jaren. Worstelend, tegenslagen overwinnend, stap voor stap resultaat boeken. Dat deden we dit jaar bijvoorbeeld ook met het fors terugdringen van gaswinning in Groningen, een rechtvaardige uitvoering van het kinderpardon, duurzame energie (bijna 20% groei in 1 jaar!) en een flinke loonsverhoging (5%!) voor politieagenten, leraren en al die andere ambtenaren. En er is nog meer. Zo werken we nog aan een belastingherziening die zorgt voor meer werk en koopkracht, met name voor mensen met een bescheiden inkomen. De PvdA staat daarbij vol in de wind, krijgt soms bakken met kritiek, maar boekt uiteindelijk concrete resultaten.

Ook internationaal is het hard werken voor onze idealen. Vandaag praat ik opnieuw met de Europese sociaaldemocraten in Brussel over hoe we tot een oplossing kunnen komen in Griekenland. Moéten komen. Want alhoewel ik vind dat de regering in Athene onverantwoorde risico’s heeft genomen, geven we niet op. Als de Griekse regering laat zien dat ze wel degelijk wil doen wat nodig is, zullen wij ook onze hand uitsteken. Onze solidariteit reikt tot over de landsgrenzen.

Ik hoop dat we daarmee het politieke jaar goed kunnen afsluiten. Een jaar waarin we op typische PvdA manier – er was altijd nog wel iets te wensen of te mopperen – weer wat verder kwamen op de weg naar onze idealen. En daar gaan we mee door! Voor nu wens ik u een mooie zomer.
Met vriendelijke groet,
Diederik Samsom