16 oktober 2016

Zondagbrief 16 oktober 2016: De strijd om de dorpsschool.

De onheilstijding voor ons dorp Kats, in Zeeland, kwam daags voor Pinksteren 2012. De schoolbestuurder kondigde aan dat binnen een jaar onze dorpsschool zou worden gesloten. Ook al behoorde ze bij de beste basisscholen van de provincie. In de toekomst zou op een kleine school als in Kats geen kwalitatief hoogwaardig onderwijs mogelijk zijn. Wij, de dorpsbewoners, waren geschokt. We protesteerden met een alternatief plan, waarin de onderwijskwaliteit werd gegarandeerd. We zouden een kring vormen van zeven schooltjes, verspreid door het land. Docenten, ouders en dorpsbewoners zouden de verantwoordelijkheid voor de school nemen en het onderwijs terug leggen waar het hoort: in het hart van de samenleving. Geen overhead, geen overbodige kosten. Dat is waarom we de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen hebben opgericht.

Onze strijd werd en wordt overal gevoerd. In Zeeuws Vlaanderen, Zuid Limburg, in de Liemers en de Achterhoek. Maar ook in Overijssel, Drenthe Friesland en Groningen en in de Randstad kiezen veel managers van verzelfstandigde publieke voorzieningen voor schaalvergroting. Dat vinden zij en hun adviseurs doelmatiger en beter.

Na de sluiting van onze dorpsschool in Kats in 2013 hebben we de strijd niet op gegeven. We schreven een nieuw schoolplan, we maakten een financiële raming, bezochten de onderwijsinspectie, de top van de onderwijsbonden, de PO-raad en daarna deden we een beroep op onze mensen in de partij: bij Hans Spekman, bij Loes Ypma in de Tweede Kamerfractie, bij onze ploeg in het kabinet. We sloten bondgenootschappen met andere fracties in het parlement. Het draagvlak en de steun voor onze plannen bleek groot. Maar nooit lukte het om beweging te krijgen in de diep verankerde structuren van het onderwijs.

Afgelopen dinsdag, na vier en een half jaar gemeenschappelijke strijd, kregen we een verlossend signaal van het ministerie. Mits een goed onderwijskundig en financieel plan, krijgen de docenten, leerlingen, ouders en de gemeenschap van Westerbroek (in de gemeente Hoogezand Sappemeer) de Jan Lighthart School terug, op experimentbasis, gedurende tien tot vijftien jaar. Dat is een doorbraak van jewelste.

Met de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen geven we dankzij de brede inzet van de PvdA een cruciale publieke voorziening als een dorpsschool terug aan de gemeenschap. Zo biedt de Jan Lighthartschool in Westerbroek aan docenten, aan kinderen en ouders in dorpen op het platteland weer perspectief: geen kaalslag, maar nieuwe verbindingen, nieuwe mogelijkheden. Wie weet straks ook in Kats.

Jan Schuurman Hess
PvdA-lid in Kats, Zeeland