20 december 2015

Zondagbrief 20 september 2015: Terugblik op 2015

Het jaar 2015 ligt bijna achter ons. Een heftig jaar. De oorlog in Syrië, de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstroom, de afschuwelijke aanslagen in Parijs – het heeft ons geraakt en het stemt tot nadenken.

Makkelijke antwoorden zijn er niet. De afgelopen maanden bezocht ik Turkije en Libanon. Wie de verhalen hoort van vluchtelingen in Libanon, wie de Turkse kust bekijkt met zijn ontelbare beschutte plaatsen vanwaar de overtocht gewaagd kan worden, en wie het kat-en-muisspel tussen de politie en de mensensmokkelaars met eigen ogen ziet, voelt hoe enorm de opdracht is waar we voor staan. Er moet veel gebeuren als we willen voorkomen dat er volgend jaar weer een miljoen vluchtelingen zich wanhopig melden op de Griekse eilanden, en er weer velen verdrinken.

2015 bevatte ook lichtpunten. Met als belangrijkste het klimaatverdrag. De wereld zette een historische stap richting een duurzame toekomst. Omdat Nederland daarbij wat ons betreft weer voorop moet lopen stelden Jesse Klaver en ik de klimaatwet op. Een samenwerking op gedeelde idealen, die wat mij betreft naar meer smaakt.

Afgelopen jaar kreeg het herstel van Nederland langzaam vorm. Waren we aan het begin van deze kabinetsperiode nog het Europees zorgenkindje, inmiddels bevinden we ons weer in de kopgroep Steeds meer mensen vinden weer een baan. Iedereen krijgt er iets bij in zijn portemonnee, vooral de mensen met een bescheiden loon gaan er extra op vooruit. En na zes zware crisisjaren neemt de armoede nu weer af. Reden voor enige trots. We beloofden Nederland op sociale wijze uit de crisis te loodsen. En dat lijkt te lukken.

Maar er is meer nodig. Nu moeten we het werk voortzetten. Meer woningen bouwen, meer wijkverpleegkundigen aanstellen, meer banen voor mensen met een arbeidshandicap, meer ouderen aan het werk, meer schone energie. En, samen met andere landen, een antwoord op het vluchtelingenvraagstuk.

Er is nog zoveel dat we komend jaar willen en gaan realiseren. Opdat mensen straks concreet kunnen zien wat vier jaar PvdA in de regering voor ze heeft betekend.

Maar dat is volgend jaar. Ik hoop dat u – net als ik- de komende weken gebruikt om uit te rusten en tijd te besteden aan familie en dierbaren.
Ik wens u allen alvast mooie feestdagen en een bijzonder gelukkig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,
Diederik Samsom