21 juni 2015

Zondagbrief 21 juni 2015 – Meer werk met een rechtvaardiger belastingstelsel.

Als ik in het weekend boodschappen doe op de Vismarkt in Groningen, verwonder ik me vaak over de dichtgemetselde ramen bij veel oude gebouwen. Als u er op let, zult u het vast ook in een oude binnenstad bij u in de buurt zien. Want net als in veel andere steden was het dichtmetselen van ramen in Groningen een vorm van belastingontwijking, na de invoering van de zogenaamde vensterbelasting in 1812.

Het belastingstelsel moet daarom steeds weer bij de tijd worden gebracht, zodat de belastingen netjes en rechtvaardig betaald worden. Tegelijkertijd kunnen we zo ook de werkgelegenheid fors stimuleren.

De brief die het kabinet deze week naar de Tweede Kamer stuurde, bevat op beide punten goede voorstellen.

Voor de PvdA-fractie is het belangrijkste dat er meer werkgelegenheid komt, vooral voor de mensen die het toch al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. We kennen allemaal de mensen in onze familie of vriendenkring die merken dat het niet eenvoudig is om goed en vast werk te vinden.

Daarom is het belangrijk dat werkgevers een banenpremie van 2000 euro kunnen krijgen als ze iemand aan het werk helpen. Zo kunnen meer mensen aan de slag komen. Ook is het goed dat gezinnen er gemiddeld 800 euro bij krijgen via onder andere een hogere arbeidskorting. Dat merk je direct netto in je salaris. Voor jonge ouders wordt de kinderopvangtoeslag bovendien fors verhoogd. Zo kunnen er tienduizenden banen bijkomen en neemt de koopkracht toe. En via de koppeling van uitkeringen en AOW aan de loonstijging, profiteert iedereen mee van het economisch herstel.

Om het belastingstelsel rechtvaardiger te maken zal internationale belastingontwijking door multinationals verder worden bestreden, ook in het belang van ontwikkelingslanden. Het wegsluizen van winsten van directeur-groot aandeelhouders via het buitenland wordt onmogelijk gemaakt. De uitwassen van ‘private equity’ worden een halt toegeroepen, zodat de werknemers van bijvoorbeeld V&D en Hema beter beschermd worden tegen het sprinkhanengedrag van deze veelal Amerikaanse investeerders. Ook doet het kabinet voorstellen voor vergroening en het eerlijker belasten van vermogens.

De voorstellen voor meer koopkracht en banen kunnen allemaal gefinancierd worden door de aantrekkende economie en het verstandige begrotingsbeleid van Jeroen Dijsselbloem. Maar ik hoor u denken ‘En die BTW-verhoging dan?’ Die steunt de PvdA alleen als dat leidt tot nog meer werkgelegenheid en onder de voorwaarde dat alle inkomensgroepen (waaronder uitkeringsgerechtigden en ouderen) daarvoor volledig worden gecompenseerd.

Meer banen, betaalbare kinderopvang, een rechtvaardiger en groener fiscaal stelsel, daar zet de PvdA-fractie zich de komende tijd voor in.

Tot slot. Ik ga op deze vaderdag wat leuks doen met m’n vader. Ik wens u datzelfde met uw vader en/of kinderen toe. Fijne zondag! Hartelijke groet,
Henk Nijboer
Tweede Kamerlid PvdA