Zondagbrief 22 november 2015: Wapens, vragen en onze kinderen.