24 april 2016

Zondagbrief 24 april 2016: Niet thuis?

Als u niet thuis bent, en uw buren zijn er ook niet, dan kan dat er toe leiden dat een pakketbezorger minder verdient dan het minimumloon. Klinkt dat raar? Dat is het ook. Het minimumloon mag niet afhangen van de toevalligheid of iemand thuis is. Maar veel pakketbezorgers worden betaald via ‘stukloon’: alleen als een pakketje wordt afgeleverd, krijgen ze er voor betaald. Zo worden sommige bezorgers drastisch onderbetaald.

Dat moet veranderen. Nu nog mogen werkgevers zelf een ‘productienorm’ vaststellen op basis waarvan werknemers redelijkerwijs het minimumloon moeten verdienen. Zo’n norm valt door de inspectie nauwelijks te controleren.

Met het afgelopen donderdag afgesloten akkoord gaan we voor 155 duizend postbodes, pakketbezorgers, schoonmakers en mensen in de tuinbouw garanderen dat zij wel minimaal het minimumloon verdienen. Belangrijk voor al die mensen, maar ook voor iedereen die in de toekomst in de pakketbezorging gaat werken. Want die sector groeit als kool.

Ook veel jongvolwassenen werken onder het minimumloon. Dat komt door het veel lagere minimumjeugdloon. Bij volwassen werk hoort volwassen loon. Straks krijgen 21- en 22-jarigen recht op een volwassen minimumloon. En we verhogen de jeugdlonen voor de leeftijden eronder. Want veel jongeren hebben wel gewoon volwassen uitgaven, zoals huur, de energierekening en verzekeringen. En ook de boodschappen zijn niet goedkoper als je jong bent.

Jeugdloon, stukloon, minimumloon. Het zijn technische termen, maar het betekent veel. Fatsoenlijk loon hoort bij een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Waar mensen met respect worden behandeld.
Dus elke keer als u iets online bestelt en een paar dagen later de deur opendoet voor een pakketbezorger, bedenk dan dat er nog een wereld te winnen is. Maar over de afgelopen week mogen we trots zijn.

Ik wens u een fijne zondag.
Lodewijk Asscher