31 mei 2015

Zondagbrief 31 mei – Waardengedreven.

Gisteren werd ik geraakt door het verhaal van Gert-Jan. Gert-Jan is partijgenoot en werkt in een sociale werkvoorziening. Hij strijdt voor een gelijke behandeling van werknemers in de sociale werkvoorziening. Jarenlang nullijn zorgt ervoor dat hij steeds moeilijker rond kan komen van zijn salaris. Hij nam ons tijdens de Politieke Ledenraad mee in zijn strijd. Hij liet ons voelen waar het soms schuurt in de partij. Waarden die soms ondersneeuwen in de dagelijkse gang van zaken. Gert-Jan houdt ons scherp en maakt mij als partijgenoot trots met zijn strijdbaarheid, zoektocht naar verbinding en constructieve houding. Hij stelt ons de cruciale vraag: wat is van waarde?

Tijdens de boeiende Politieke Ledenraad van gisteren (30 mei) kwam deze vraag regelmatig aan de orde. We spraken over de opkomst van de standenmaatschappij waarin een nieuwe verzuiling ontstaat die zich niet beweegt langs de traditionele religieuze lijnen, maar tweedeling laat ontstaan tussen groepen in de samenleving op basis van opleidingsniveau. Een tweedeling die in hoge mate je kansen in de samenleving bepaalt.

Ter voorbereiding op de ledenraad spraken op veel plaatsen in het land leden met elkaar over binding in de samenleving. Bij veel van deze bijeenkomsten mocht ik aanwezig zijn en me laten inspireren door de mooie voorbeelden en het geloof in kansen dat ons als sociaaldemocraten bindt. Ik hoorde waardengedreven leden die bereid zijn keihard te werken aan een betere samenleving en willen bijdragen aan onze partij als ideeënpartij. In de afdelingen en netwerken bouwen we met elkaar aan onze waarden: binding, goed werk, bestaanszekerheid en verheffing.

Werkgevers en collega’s zouden als vanzelfsprekend iedereen op de werkvloer moeten verwelkomen: jong/oud, met/zonder arbeidsbeperking. Ook als je pech hebt gehad moet er een vangnet zijn. De kloof tussen verschillende groepen mensen in onze samenleving moeten we altijd overbruggen. Samen maken we een vuist tegen onrecht. Samen met Gert-Jan voor een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt en met elkaar over alle andere onderwerpen die voor ons van waarde zijn. Ik heb met Gert-Jan afgesproken dat hij op de volgende ledenraad een werksessie met leden gaat houden. Doe je mee?

Vriendelijke groet, Marco Florijn
Van Waarde-ambassadeur