Zondagbrief 7 februari 2016: Het welzijn der werklieden