19 oktober 2014

Zondagsbrief 19 oktober: veel gedaan, nog veel te doen

“Er zijn mensen die denken dat het kabinet Rutte-Asscher is uitgeregeerd, nu bijna al zijn grote hervormingen door de Staten-Generaal zijn aanvaard. Maar dat is flauwekul. De grootste opdracht van dit kabinet is niet om wetsvoorstellen aanvaard te krijgen – hoe belangrijk ook. De grootste opdracht voor dit kabinet is om iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven. Om in een verwarrende, onrustige wereld onze solidaire, tolerante en welvarende samenleving veilig te stellen en door te geven aan volgende generaties”.

Dat waren mijn slotwoorden afgelopen dinsdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Tijdens het debat hebben we het kabinet opgeroepen om nog meer energie te steken in herstel van economische groei, en alles op alles te zetten om meer banen te scheppen.

De werkloosheid daalt gestaag, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar vooral over het stijgend aantal langdurige werklozen maken we ons zorgen: niemand mag worden opgegeven. Meer werk creëren, dat kan door de huishoudelijke hulp toelage open te stellen voor andere vormen van persoonlijke dienstverlening. Maar ook door te investeren in scholing, die mensen nieuwe kennis en kansen geeft. En het kabinet moet voorkomen dat we met blijvende economische ongelijkheid tussen de Randstad en krimpgebieden als Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en  Zuid-Limburg uit de crisis komen. Gelukkig gaat het beter met de economie, maar dat moet overal in ons land gevoeld worden.

We hebben het kabinet ook gevraagd om meer werk te maken van de zeggenschap van mensen in de publieke sector. Overal willen groepjes mensen in wijken zelf vorm geven aan hoe ze wonen, werken of zorgen. Met de wooncoöperatie, die op voorspraak van onze fractie mogelijk wordt gemaakt, wordt je eigen huis of buurt ontwerpen bereikbaar voor iedereen. Met energiecoöperaties slaan mensen de handen ineen om betaalbare duurzame energie op te wekken. Met richtingvrij plannen in het onderwijs kunnen ouders een school stichten die past bij hoe ze hun kinderen grootbrengen.

Juist nu gemeenten veel meer te zeggen krijgen over werken, wonen en zorgen, verdienen dit soort initiatieven in lokale gemeenschappen de wind in de zeilen. Spreiding van macht is ook in 2014 nog actueel! Ronald Plasterk zal daarom hindernissen gaan wegnemen en ruimte scheppen.

Dus inderdaad, het kabinet is nog lang niet klaar: “Voor de regering is er maar één motto: aan het werk. Er is veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen”. Hartelijke groet,
Marleen Barth (fractievoorzitter PvdA in de Eerste Kamer)