Voorzitter van de afdeling, steunfractie

Jan van Muyden

Mijn drijfveer om lid te zijn van een politieke partij is dat ik vind dat je als weldenkend lid van de samenleving verantwoordelijkheid moet nemen voor de richting waarin die samenleving zich ontwikkelt. Daarbij staat het belang van de samenleving als geheel bij mij voor het individuele belang. Natuurlijk is de ontwikkeling van ieder individu de basis voor geestelijke en maatschappelijke rijkdom, maar gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst zijn van doorslaggevend belang. En dan gaat het niet alleen om eerlijk delen van inkomen, maar ook van kennis, invloed, milieu en immaterieel welzijn.
Ik voel me thuis bij een grote, sociaal democratische volkspartij. Sinds jaar en dag is dat voor mij de PvdA.

Na 8 jaar wethouderschap komt daar nog een punt bij: de zorg voor maatschappelijk draagvlak voor het openbaar bestuur. Dat draagvlak is niet vanzelfsprekend maar moet telkens weer verdiend worden door rechtvaardigheid, transparantie te tonen: Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en gericht op solidariteit