Congres nieuwe stijl

16 juni 2018

Op 16 juni werd in de Kromhouthal – een prachtige, industriële locatie -in Amsterdam-Noord het PvdA-congres gehouden.
Met een heel andere opzet dan voorheen. Geen langdurig debat over allerhande amendementen en moties. Die waren al grotendeels voor het congres via de website – waarop leden hun mening konden geven – afgehandeld. Twee moties werden in stemming gebracht: één over linkse samenwerking en zo mogelijk één kandidatenlijst van PvdA, GroenLinks en SP voor de verkiezing van de Eerste Kamer volgend jaar. Deze motie werd aanvaard. De 2e motie ging over de oprichting van een progressieve volkspartij; deze werd verworpen.

Er werden vijf nieuwe leden van het partijbestuur gekozen. Kati Piri, nu nog Europarlementariër wordt de nieuwe Internationaal secretaris, zie foto hieronder.

De voorzitter van de Jonge Socialisten had een interview met vier jonge raadsleden onder het motto: ‘De toekomst aan het woord’, zie foto.

Nieuw waren twee subsessie-rondes over onderwerpen als migratie, waardering arbeidsgehandicapten en lokaal succesvol woningbeleid. Bij deze sessies was een 2e Kamerlid aanwezig om te luisteren wat door de leden te berde werd gebracht en daarop te reageren.

Partijleider Lodewijk Asscher zette de uitgangspunten van de Partij van de Arbeid nog eens op een rijtje:

  • Publiek belang boven de markt
  • Een ontspannen samenleving, met aandacht voor elkaar en kwaliteit boven kwantiteit
  • Vooruitgang voor allen, niet alleen voor de happy few

Hij maakte duidelijk dat de PvdA bereid is tot gedoogsteun aan het kabinet – dat zijn meerderheid in de 1e Kamer na de verkiezingen volgend jaar dreigt te verliezen – mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden: geen betaling onder het minimum loon aan arbeidsgehandicapten , geen verlaging huurtoeslag, verlaging eigen risico in de zorg.

Van de afdeling Voorst waren aanwezig Bertine Grevinga en Wim van Ee.

Nieuwe bestuursleden PvdA

Nieuwe bestuursleden PvdA