Standpunten

Zoeken

Overdracht rijkstaken naar gemeenten

Wij zien de overdracht van rijkstaken op het gebied van langdurige zorg, passend werk en jeugdzorg als een kans en uitdaging. Daar moeten we met z'n allen, samen, hard mee aan de slag. Goede zorg op menselijke maat, actieve begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Een goede jeugdzorg is belangrijk voor onze toekomstige generaties. Dat is de inzet van PvdA/GroenLinks!

Lees verder

Stedendriehoek

De (nieuwe) gemeentelijke taken moeten zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Dat kan hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere gemeenten in de Stedendriehoek. Wel met behoud van de eigen identiteit van de gemeente Voorst! Gelet op de grootte van onze gemeente is (intensieve) samenwerking gewenst en noodzakelijk, bv. op het terrein van WMO, jeugdzorg en Participatiewet (passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Lees verder

Toekomst gemeente Voorst

Gelet op de grootte van de gemeente Voorst is samenwerking met andere gemeenten nodig en wenselijk. Bij het zoeken van samenwerkingspartners willen we onze kernwaarden handhaven/versterken. De kernwaarden van de gemeente Voorst zijn: het landelijk karakter, de kwaliteit van de sociale leefomgeving en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Samenwerken: ja, maar met behoud van onze eigen identiteit!

Lees verder

Werk en economie

Deze pagina is nog in ontwikkeling

Lees verder