26 november 2013

De pot verwijt de ketel

De pot verwijt de ketel….

Op maandag 25 november stond de ‘concept Kadernota Transities’ op de agenda. De transities leggen op het gebied van de jeugdzorg, AWBZ/WMO en de participatiewet veel taken en bevoegdheden bij de gemeente neer. Dit gaat helaas gepaard met een bezuiniging. De uitvoering van deze taken is voor de gemeenten een erg grote uitdaging om te zorgen dat inwoners datgene krijgen wat ze nodig hebben en tegelijkertijd te zorgen dat dit financieel niet uit de klauwen loopt. Daarvoor moet er een transformatie plaatsvinden van een verzorgings­maat­schappij naar een participatiemaatschappij. Ook in Voorst.

Visie gemeenteraad?
Onze fractie vraagt al een jaar om een debat in de gemeenteraad over de visie die de raad heeft over de uitvoering van deze transities. Vragen als: Willen wij een tegenprestatie vragen aan cliënten? Welke rol willen wij dat de gemeente oppakt? Gaan wij gebruik maken van grote zorginstellingen of lokale zorgpartners? Met wie willen we samenwerken? etc. Om richtinggevende uitspraken van de raad te vragen heeft het college een ‘concept Kadernota Transities’ geschreven. Een goed basisstuk om de discussie in de raad aan te gaan.

Meerderheid kiest voor uitstel
Tot mijn oprechte verbazing wilden alle andere fracties, met uitzondering van D’66, de behandeling uitstellen tot in januari. En dat in een raad waarin een aantal fracties, met name de lokale fracties GB en L2000, de afgelopen tijd bij voortduring geroepen hebben dat er vanuit den Haag maar geen duidelijkheid kwam. Deze fracties, gesteund door VVD, CDA en groep Wolters vonden het nu verstandig geen duidelijk­heid te geven aan de cliëntenraden, instanties, ambtenaren, college en individuele inwoners . Geen enkele input wordt, wat deze fracties betreft, gegeven in welke richting de raad denkt, welk beleid de inwoners te wachten staat. Nada niente niets. Tot eind januari horen wij en alle betrokkenen niets. En ondertussen tikt de klok wel door.  Want op 1 janúari 2015 moeten we wel  klaar zijn voor alle transities. En tot mijn verbazing wilde het college dit uitstel ook wel. Want tot de raadsvergadering in januari gebeurt er toch niets was de motivatie van wethouder Horstman.

Onverantwoord
Met verbazing, of liever gezegd verbijstering heb ik het allemaal aangehoord. Ik begrijp zeer goed, en ervaar dat zelf ook zeer goed, dat het geheel een ingewikkelde materie is die zich lastig laat pakken. Maar om het daarom maar als een hete aardappel door te schuiven lijkt mij niet juist. En ook absoluut onverantwoord naar alle betrokkenen in Voorst en naar de zeer betrokken ambtenaren die hard gewerkt hebben aan een goede concept nota die wat ons betreft alleen nog wat aanscherping nodig heeft. En de fracties die het doorgeschoven hebben naar januari mogen in ieder geval niet meer wijzen naar den Haag. Zelf lopen zij voor de verantwoordelijkheid weg. Wellicht om te onthouden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Bert Visser, fractie PvdA/GroenLinks

Reageren? Graag!