26 juni 2016

Een sociaal en duurzaam bedrijf

Afgelopen week bracht de (steun)fractie een bezoek aan het bedrijf voor groenvoorziening T. ter Riele BV in Klarenbeek. Een interessant bedrijf (ruim  100 personeelsleden), dat met zijn tijd meegaat. Een groot familiebedrijf dat sinds 1987 bestaat. Het bedrijfsmotto is: ‘Geeft groen vorm’.

Eerst de sociale kant. Ca. 15 werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, vnl. mensen die in het verleden werden aangeduid als ‘wajongers’. Alles wordt gedaan om ze goed te laten functioneren: ze werken mee in de teams, krijgen zo nodig een opleiding, het andere personeel is getraind in de omgang met ‘wajongers’, een vaste jobcoach voor een dagdeel/week, goede contacten met UWV en gemeenten. Het is ook financieel interessant voor het bedrijf om deze groep mensen aan werk te helpen en bovendien stellen opdrachtgevers (vnl. gemeenten) steeds meer eisen op dit punt.
De aanpak van de gemeente Apeldoorn wordt erg gewaardeerd: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en affiniteit tot groen, lopen een tijdje mee met de vaste mensen in de groenvoorziening. Zo doen ze ervaring op en zijn zo gemakkelijker inpasbaar in bedrijven.

Duurzaam: op het bedrijfsgebouw ligt een groot aantal zonnepanelen, waarmee onder andere accu’s worden opgeladen die vervolgens naar de werplekken worden meegenomen om stroom te leveren voor machines en gereedschap. Ook voor het wagenpark worden de milieuaspecten duidelijk meegewogen. Opdrachtgevers gaan bij inschrijvingen steeds meer eisen stellen over verlaging van de CO2-uitstoot. Het is dus zaak ook hierin met nieuwe ontwikkelingen mee te gaan!

Een heel nuttig bedrijfsbezoek, waarin zowel sociale als duurzame aspecten aan de orde kwamen. Hartelijk dank!

T.te Riele - foto

Directeur/eigenaar, dhr. Tonny ter Riele

werkbezoek te Riele - gevel met naambord.

Bedrijfsgebouw met zonnepanelen op het dak

 

werkbezoek te Riele - opstelplaats materieel

Een deel van het moderne wagenpark