14 maart 2018

Fractie op locatie in Teuge

PvdA-GroenLinks trots op deelname Statiegeld-alliantie

TEUGE – “Het ziet er naar uit dat veel gemeenten het goede voorbeeld van Voorst volgen” zei Wim van Ee, secretaris van de gemeenteraadsfractie van PvdA-GroenLinks vorige week tijdens de fractievergadering die in het Dorpshuis van Teuge werd gehouden. Hij zei dat naar aanleiding van de mededeling dat inmiddels ruim 200 gemeenten zich hebben aangesloten bij de Statiegeld-alliantie die de Belgische en Nederlandse overheden oproept statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes in te voeren.

Van Ee zei het een beetje gekscherend, want Voorst heeft immers niet de alliantie opgericht. Maar hij was wel trots op het feit dat Voorst zich eind vorige maand bij de alliantie had aangesloten op initiatief van zijn fractie. Met de invoering van statiegeld op deze bron van vervuiling denkt men de hoeveelheid zwerfafval sterk te verminderen en een hoop dierenleed te kunnen voorkomen. Jaarlijks gaan immers een groot aantal dieren dood omdat ze kleine (scherpe) delen van dit afval in maag of darmen krijgen.

Delta
In Teuge werd ook uitgebreid gesproken over de plannen van Zutphen en Brummen om uit het werkvoorzieningschap Delta te stappen. De avond ervoor was daarover gesproken tijdens een zogenoemd Ronde Tafel Gesprek (RTG). Raadslid Hans de Graaf, die namens zijn fractie bij de RTG was geweest, meldde dat de financiële risico’s voor de overblijvende gemeenten (Berkelland, Lochem en Voorst) wel heel erg groot (ongeveer 8,6 miljoen euro) dreigen te worden. “Als het allemaal door zou gaan mag met name Zutphen voor zijn onderhandelaar wel een standbeeld oprichten”, aldus De Graaf, die het tijdens het RTG gepresenteerde resultaat voor zijn fractie “onaanvaardbaar” noemde. “De wethouder moet terug naar de onderhandelingstafel”.

Toekomstvisie
Tinus Ooms stelde de ‘toekomstvisie voor Teuge’ aan de orde. Deze is de afgelopen maanden opgesteld door Algemeen Belang Teuge, de gemeente Voorst en inwoners van het dorp. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toekomst van het zuidelijk deel van het voormalige militaire complex (daarvoor waren daar Molukkers gehuisvest) aan de Rijksstraatweg, nu particulier eigendom, in gebruik bij de Ecotribe.

De (monumentale) bunkers op dit terrein worden al jaren gebruikt als woning, opslagruimte, bedrijfsruimte en galerie, zonder dat er openbare nutsvoorzieningen zijn. De gebruikers hebben voor een eigen energievoorziening (zonnepanelen) en riolering (composttoiletten) gezorgd.

De gedachten gaan uit naar de mogelijkheid om van dit terrein een openbare ruimte te maken waar ook alternatieve woonvoorzieningen als ‘tiny houses’ een plekje zouden kunnen krijgen en misschien een Moluks museum. Om dit alles mogelijk te maken zou het wellicht goed zijn als de Ecotribe de grond in eigendom krijgt. Deze groep heeft daartoe echter niet de financiële middelen. Daarom zou de grond in gemeente-handen moeten komen” aldus Ooms.

De openbare fractievergadering in Teuge was de laatste uit de serie die PvdA-GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft gehouden. Na die verkiezingen wil men in de één of andere vorm met dit soort lokale inspraakmogelijkheden doorgaan.