23 februari 2014

(Goedkoop) wonen in de gemeente Voorst?

Raadslid Martinus Ooms reageert op een ingezonden artikel in VN van 19 februari van Arend Jansen (CDA).

(Goedkoop) wonen in de gemeente Voorst?
Het blijkt nodig aan het eind van mijn politieke carrière opnieuw te reageren op de woningbouw ­standpunten  van collega-raadslid Jansen van het CDA. Helaas zal ik voor een deel dezelfde argumenten moeten hanteren als bij onze debatten in de raad.  De kern daarvan is nog steeds niet doorgedrongen, ook al formuleert de heer Jansen ook nu weer zijn opvattingen op pakkende wijze.

Gemeentelijke woningbouw
Sedert de ‘privatisering’ van  de (sociale) woningbouw naar de corporaties, bouwt de gemeente geen woningen meer. De gemeenteraad, ook onder opeenvolgende sociaaldemocratische wethouders bepaalt een beleid (bv. 45% van de nieuwbouw moet sociale  huur /koop zijn). De gemeen­schap is dan afhankelijk van projectontwikkelaars (bouwondernemers of woningbouw­corporaties) of er wordt gebouwd: tot enige jaren geleden overvloedig, momenteel wat minder (op de wat minder populaire locaties in de kleine dorpen eigenlijk alleen de corporaties, als het om huurhuizen gaat).

Renovatie en nieuwbouw
Persoonlijk had ik aarzelingen toen het om de vervanging van verouderde, goedkope huurhuizen door moderne ging.  Maar het argument van toekomstbestendige, energiezuinige nieuwbouw in een bloeiende bouwmarkt kreeg de overhand.  Zoals iedereen nu weet was die groei grotendeels vals: gebaseerd op nauwelijks terug te betalen leningen.  Sommige corporaties investeerden niet alleen in luxe sociale woningbouw, maar naast scholen en dorpshuizen in overbodige zaken.

Hoge huren
De landelijke overheid probeert d.m.v. de verhuurdersheffing een deel van de kennelijk te hoge inkomsten van de corporaties te belasten om geld te hebben voor echte gemeenschaps­voor­zieningen.  De huurverhogingen door de corporaties bepalen ons er bij dat voor elke dienst betaald behoort te worden door degene die hem ontvangt;  bijstandgerechtigden kunnen in noodgevallen een beroep doen op bijzondere bijstand.

Grondpolitiek
De € 25.000 extra per huurkavel moet de corporatie aan de gemeente betalen vanwege de soepele voorwaarden waaronder ze de (gemeenschaps)grond van de gemeente kan kopen. In plaats van  lagere grondprijzen, zoals ook het CDA nu in de campagne voorstelt, zou ook veel meer met erfpachtcontracten kunnen worden gewerkt, waarbij de gemeenschap haar bezit niet voor een appel en een ei aan toevallige burgers van de hand doet, maar pacht int als inkomsten voor de groeiende gemeentelijke taken.

Doorstroming
Wellicht zijn ook op sommige plekken in de gemeente Voorst ontwikkelaars in staat huizen van
€ 150.000 te bouwen voor starters. Die kunnen ook terecht in de gezinswoningen die o.a. IJsseldal Wonen gaat verhuren en verkopen als senioren ze inruilen tegen een seniorenwoning of één van de geriefelijke appartementen die overal, maar  vooral in Twello beschikbaar komen.  Als ze wat uitgekeken zijn op het bruisende stadsleven kunnen ook de ‘gevluchte’ jongvolwassenen weer op de basis terugkeren en zo Voorst behoeden voor de bevolkingskrimp die zelfs voor ‘Het Groene Hart’ van de Stedendriehoek zou kunnen komen.
Martinus Ooms   (nog) raadslid PvdA/GroenLinks

Reageren? Graag!
T: (055) 323 15 85
E: m.ooms@voorst.nl