Halve eeuw PvdA Voorst…

24 november 2018

Halve eeuw oude PvdA
ziet
zonnige toekomst met GroenLinks…

TWELLO – Op 1 mei 1968 ontstond de PvdA-afdeling Voorst door een fusie van de afdelingen Terwolde, Wilp en Twello-Voorst. Dat is dus ruim  een halve eeuw geleden. Om allerlei redenen kon het jubileum dit voorjaar niet worden gevierd maar wat in het vat zit verzuurt niet. Zaterdag 17 november was het dan wel zo ver. Enkele tientallen leden en oud-leden kwamen bij Taverne in Twello onder leiding van plaatsvervangend voorzitter Jan van Muyden bijeen.

In deze gezellige jubileumbijeenkomst werd niet alleen gekeken naar de afgelopen vijftig jaar maar zeker ook naar de toekomst die vooral zal worden gekenmerkt door een innige samenwerking met GroenLinks. Zo deelde voorzitter Van Muyden mee dat de gezamenlijke fractie vanaf  januari 2019 de beschikking krijgt over een eigen website en dat de fractie PvdA-GroenLinks ook zelf allerlei activiteiten zal gaan organiseren. Zo wordt 12 december (aanvang half acht ‘s avonds) in het dorpshuis d’ Olde Schole in Terwolde een “verkennende avond rond alternatieve energievormen” gehouden. In die bijeenkomst staat de vraag centraal hoe in onze gemeente een beleid kan worden ontwikkeld dat op een groot maatschappelijk draagvlak kan rekenen en toch kan zorgen dat Voorst in 2030 energieneutraal is. Verschillende inleiders zullen daar onder meer laten zien wat de mogelijkheden zijn van coöperatieve samenwerking. Op die manier kunnen de opbrengsten van de zonneparken en de windmolens ten goede komen van  de eigen bevolking in plaats van af te vloeien naar veelal buitenlandse investeerders zoals bij de huidige plannen van B&W het geval is.

Afscheid
In de bijeenkomst van zaterdag werd afscheid genomen van John Ebbelaar en Wim van Ee, Ebbelaar was vanaf 2007 afdelingsvoorzitter en voerde in die functie de coalitieonderhandelingen. “Dat deed hij altijd doordacht en strategisch en vooral op inhoud en niet op beschikbare poppetjes, wat niet altijd aansloot bij hoe andere partijen daar tegenaan keken”, aldus Van Muyden.

Wim van Ee volgde in 2007 John  Ebbelaar op als secretaris. Ebbelaar had die functie vanaf 2002 vervuld. Van Muyden noemde Van Ee “een geval apart. Voor velen was hij het gezicht van PvdA Voorst. Men zal eraan moeten wennen dat PvdA Voorst en Wim van Ee niet langer één en hetzelfde zijn”.

Bas Spithout

Hieronder wat sfeerfoto’s van deze bijzondere ochtend…
Een deel van de vele aanwezigen
Een deel van de vele aanwezigen…
Jos Penninx houdt de feestredeJos Penninx houdt de feestrede…
Martinus Ooms feliciteert namens GroenLinks VoorstMartinus Ooms feliciteert namens GroenLinks Voorst…
Jacob Wassink vertelt een leuke anekdoteJacob Wassink vertelt een leuke anekdote…
Beide afzwaaiers ontvangen een Rode TaartBeide afzwaaiers ontvangen een Rode Taart…