Ik stem PvdA-GroenLinks omdat……

19 maart 2018

dit de enige fractie in de gemeenteraad van Voorst is die gefundeerd tegengas geeft aan de niet altijd even goed onderbouwde voorstellen van B&W.
Bas Spithout