16 juni 2014

Meer vaart maken met jeugdzorg en zorg

Vandaag (16 juni) werd de zogeheten Prioriteitennota in de gemeenteraad behandeld. In dat kader hield onze fractievoorzitter Erik Nobel zijn Algemene Politieke Beschouwing. Een belangrijk onderdeel daarvan was de dringende wens van onze fractie tot een tijdige behandeling van de voorstellen voor de zogenaamde transities.  Daarmee wordt bedoeld de overdracht van rijkstaken op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg naar de gemeente. Het college wilde dat in het 4e kwartaal dit jaar doen, onze fractie drong aan dat in het 3e kwartaal te doen. Immers veel van de nieuwe maatregelen gaan al op 1 januari 2015 in.
Erik Nobel besloot zijn betoog als volgt:
“Voorzitter, u hoort het, wij zijn niet tevreden over de plannen van dit college. Als het aan PvdA/GL
ligt, zullen er plannen komen met ideeën over de transities die tijdig aan de raad voorgelegd worden.
Geen schijnconstructies, maar een sluitende begroting. Duidelijkheid voor de medewerkers die
boventallig worden verklaard en een proactieve gemeente die toegerust is voor de taken die op haar
afkomen. Als het college het zo aanpakt doen wij graag mee”.

Voor de volledige tekst klik hier: Algemene beschouwingen PvdA-GL2014