28 augustus 2016

Meer zeggenschap over eigen omgeving

Nederlanders moeten meer te zeggen krijgen over hun eigen omgeving. Dat bepleit Diederik Samsom in een initiatiefnota die hij met zijn collega van de ChristenUnie, Gert Jan Segers, heeft ingediend. Op veel plekken hebben mensen al mooie initiatieven genomen om de eigen leefomgeving wat mooier, socialer of meer betrokken te maken. Zij moeten volop ruimte krijgen om hun ideeën over bijvoorbeeld zorg, onderwijs en wonen in de praktijk te brengen. Mensen die gezamenlijk initiatief nemen voor een duurzame en zorgzame samenleving, verdienen alle steun van de overheid, geen tegenwerking. CU en PvdA doen concrete voorstellen om daarvoor te zorgen.