PvdA en GroenLinks tekenen gezamenlijke verklaring voor vliegveld Teuge

18 september 2017

Donkere wolken hebben zich samengepakt boven vliegveld Teuge, nu de Staatssecretaris recent heeft besloten om de vertrekroute van Lelystad Airport, die pal over Teuge komt, te handhaven.

Door de gezamenlijke belanghebbenden in de provincies Gelderland en Overijssel is een verklaring opgesteld die wordt toegestuurd aan de 2e Kamerleden ten behoeve van het algemeen overleg luchtvaart dat binnenkort plaatsvindt. In deze verklaring worden de ontstane grote zorgen benoemd, zoals: het moeten sluiten van het Nationaal Paracentrum Teuge, het daardoor dreigende faillissement van luchthaven Teuge, de doorsnijding van stiltegebieden op de Veluwe en andere effecten. Opgeroepen wordt deze ongewenste effecten tot een minimum te beperken, waar dit technisch mogelijk is. En variant B + + te betrekken bij nader onderzoek door bureau Helios dat een second opinion uitvoert.

Voor de volledige tekst: klik hieronder.

Verklaring gezamenlijke belanghebbenden in de provincies Gelderland en O…

Alle 7 colleges van de Cleantech Regio (Stedendriehoek) steunen de verklaring.
PvdA Voorst, GroenLinks Voorst en de gezamenlijke gemeenteraadsfractie PvdA-GL hebben deze verklaring eveneens ondertekend.