6 april 2014

(T)weet van de week (14 – 2014)

‘Onzekerheid over de zorg heeft de PvdA genekt.’

Dat stelt partijleider Diederik Samsom in een interview in Trouw van 5 april. ‘Het doel spreekt aan, maar mensen zien niet dat het goed komt.’ Hij wil dat het kabinet 200 tot 250 miljoen euro extra uittrekt voor een soepele overheveling van de langdurige zorg naar de gemeenten. Het geld is bedoeld als garantie dat mensen straks echt de zorg krijgen die ze nodig hebben, als vanaf 1 januari 2015 de lokale overheden daarvoor verantwoordelijk worden.

Samsom pleit ervoor om de zorgplannen bij te stellen. Zo moeten mensen die nu in de AWBZ recht hebben op begeleiding en dagbesteding dat recht komend jaar behouden. Mensen met een indicatie voor een zorgzwaartepakket 4 (dat zijn ouderen die veel zorg nodig hebben) moeten de garantie krijgen dat er voor hen plaats is in een verzorgingshuis, als ze het thuis echt niet meer redden. Volgens de huidige plannen van staatssecretaris van Rijn moet een deel van deze mensen vanaf 2016 thuis kunnen blijven wonen.

Diederik Samsom stelt ook in het interview: ‘De PvdA voelt het als een zware verantwoordelijkheid dit kabinet tot een goed einde te brengen. Met als eerste opdracht: draagvlak creëren om gezamenlijk uit de crisis te komen en wel zo dat we daarbij iedereen meenemen.’