2 september 2017

(T)weet van de week (35 – 2017): ‘Hoogleraar hoeft niet de kas in om tomaten te plukken’

In 2009 werd de maatregel ‘Passend werkaanbod’ ingevoerd. Deze regeling verplicht iedereen die langer dan een jaar werkloos is om al het werk aan te nemen dat er is, ook al is dat ver onder zijn niveau of zelfs seizoenarbeid. Het UWV kiest een vacature, regelt een sollicitatiegesprek en daar moet de WW ‘er naar toe.
Na wat startproblemen, loopt het traject sinds 2013 goed. Jaarlijks wordt aan meer dan 5.000 werklozen in de tiende maand verteld dat het UWV een werkplek gaat proberen te regelen in de dertiende maand. Op deze manier komen zeker mensen aan de slag. Maar onderzoekers concluderen dat er eigenlijk geen effect van de maatregel is. De vrees van critici die de regeling destijds aanduiden als een ‘dwangarbeiderswet’ is ongegrond gebleken. De banen die het UWV aanbiedt, zijn redelijk te vergelijken met de banen waarop werklozen solliciteren die niet onder de maatregel vallen. Hoogleraren worden niet naar de kassen gestuurd om tomaten te plukken.
Gelezen in dagblad Trouw van 24 augustus 2017.

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes. Wie levert de (T)weet voor week
36 – 2017? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk vrijdag 8 september 2017 naar voorst@pvda.nl.