12 september 2018

Raadsseizoen weer begonnen.

Het reces is voorbij en de raadsactiviteiten zijn weer gestart. De wensen alle betrokkenen een goed raadsseizoen toe!