14 augustus 2015

Voor duurzaam gaan.

Minister Kamp (Economische Zaken,  VVD) heeft voorgesteld extra gas uit de Noordzeebodem te gaan winnen. Hij wil oliemaatschappijen ‘stimuleren’ (met een financiële bijdrage) hiermee aan de slag te gaan. De woordvoerder van de PvdA op dit terrein, Jan Vos, vindt dit geen goed plan. Hieronder het verkorte commentaar van een drietal kranten van 14 augustus 2015 op deze opstelling van de PvdA.

Voor duurzaam gaan (Nederlands Dagblad 14 augustus, commentaar)
(…) Er zit bij de PvdA wel een strategie achter. De sociaaldemocraten willen af van investeringen in fossiele brandstof. Dus geen schaliegas, geen gasboringen op Terschelling en ook geen belastingaftrek voor Shell en Exxon, zodat die het winnen van aardgas uit nieuwe, kleine velden op de Noordzee rendabel kunnen krijgen. Is de PvdA met al die ‘njets’ aan het doordraaien en zijn ze in het kamp van de milieugekkies terechtgekomen? Het gaat bij deze vraagstukken om het wegen van alternatieven, het zoeken naar de beste opties én vooral de durf de lange termijn bij de afweging te betrekken. Tegen die achtergrond kon de PvdA met haar scherpe inzet het wel eens bij het rechte eind hebben.

 In plaats van ander gas, moet Nederland juist minder gas verbruiken (Trouw 14 augustus, commentaar)
(…) Toch zijn de zorgen van de PvdA terecht. Het kabinet is bereid de energiebedrijven die interesse hebben in de boringen, financieel te helpen. Kamp vermijdt het woord zorgvuldig, maar het gaat simpelweg om verkapte subsidies. Daar heeft de partij van Diederik Samsom terecht grote bezwaren tegen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt jaarlijks 4,6 biljoen euro uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen, een duizelingwekkend bedrag. Om de woorden van PvdA’er Vos aan te halen: dit zou tot het verleden moeten behoren. Als bedrijven alleen met overheidssubsidie het Noordzeegas naar boven willen halen, kan er maar beter niet geboord worden. (…) Energiebesparing is precies de achilleshiel van het energieakkoord: met name de zware industrie blijft in gebreke. Het is hoog tijd dat het kabinet en de betrokken organisaties het akkoord openbreken voor aanvullende, dwingende afspraken om eindelijk te zorgen dat ons energieverbruik drastisch naar beneden gaat. Dat de PvdA de evaluatie van het akkoord (eind 2016) wil afwachten, is onverstandig.

Zoeken naar kleine beetjes gas gerommel in marge (Financieel Dagblad 14 augustus opinie)
Idee van minister Kamp om meer gas te gaan winnen uit kleine velden in de Noordzee is onzalig proefballonnetje. Opiniestuk hoogleraar transitiekunde aan de EUR en oprichter van Urgenda en Nederland Kantelt Jan Rotmans.