19 januari 2015

Voorst volgens de progressieven – een reactie naar D66 Voorst

Hoe zo pertinente onwaarheden?
Met veel verbazing hebben we het artikel gelezen in VN van 14 januari van de fractie van D66 Voorst die zichzelf constructief noemt. Ze blijkt slecht geïnformeerd. Een paar voorbeelden.
Het is hun kennelijk ontgaan dat D66 in Den Haag tot de ‘constructieve oppositie’ behoort, die het kabinet steunt in de broodnodige hervormingen in de zorg, en dus ook in de bezuinigingen. Dan is het bepaald unfair om als D66 Voorst schone handen te houden en met de beschuldigende vinger naar de PvdA te wijzen, die ‘onze gemeente met schier onmogelijke bezuinigingen opzadelt’.
Zonder ook maar een begin van onderbouwing wordt Erik Nobel beschuldigd van het verspreiden van pertinente onwaarheden…..voorbeelden graag!
À propos. Het is D66 blijkbaar ook ontgaan dat in de gemeenteraad van Voorst PvdA en GroenLinks al jaren samen één fractie vormen.

Bezuinigingen op huishoudelijke zorg
Er moet – ook in Voorst – bezuinigd worden op de huishoudelijke zorg in de Wmo want het Rijk stelt daarvoor minder geld aan de gemeenten beschikbaar. D66-wethouder Vrijhoef – en dus het college – heeft ervoor gekozen daarbij de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen: bij iedereen 1/3 eraf. In de meeste gevallen zonder kennis te nemen van de persoonlijke situatie van zorgontvangers, zoals de wet voorschrijft. Dat is een politieke keuze. Er zijn gemeenten die de huishoudelijke zorg geheel hebben geschrapt. Dat heeft Voorst gelukkig niet gedaan. Andere gemeenten (Deventer, Brummen) kiezen voor de juiste benadering: ze laten in 2015 (of een deel van het jaar) de huishoudelijke zorg ongewijzigd en gebruiken die periode om naar de persoonlijke situatie van mensen te kijken en daarop een besluit te baseren.

Keuze van Voorst
Zo had Voorst het ook kunnen doen. Waarom niet wat meer tijd genomen om zorgvuldig naar de persoonlijke situatie van alle ontvangers van huishoudelijke zorg te kijken? PvdA-GL heeft er dan ook voor gepleit om alle beschikkingen ½ jaar op te schorten en de zorg opnieuw te indiceren. De coalitie koos een andere weg, terwijl de partijen daarin tijdens de verkiezingen om strijd hebben beweerd dat mensen die zorg nodig hebben dat ook zouden krijgen. Maar ja, dat kost geld……
Terwijl PvdA-GL ruim voor de verkiezingen de Voorster fracties opriep om gezamenlijke oplossingen voor de te verwachten bezuinigingen te zoeken. De andere fracties schoven het liever op de lange baan.
Geen twijfel dat Voorst nu geprobeerd heeft de moeilijke opdracht waar de gemeente voor staat zo goed mogelijk uit te voeren. Dat zou je fatsoenlijk beleid kunnen noemen. Helaas wel met de verkeerde insteek.

Kwetsbare mensen
Wat is er mis mee als PvdA-GL dat in de raad duidelijk naar voren brengt en mensen helpt om bezwaar te maken tegen dat onjuiste beleid? D66 noemt dit huichelarij en borst­kloppen en wijt het aan slecht verliezerschap…… je moet maar durven. Niks scoren over de ruggen van kwetsbare mensen: gewoon duidelijk maken dat de wet zorgvuldig moet worden uitgevoerd, zoals ook staatssecretaris van Rijn beoogt.
Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Er moeten nu eenmaal pijnlijke maatregelen getroffen worden om de zorg in Nederland betaalbaar en daarmee toekomstbestendig te houden.
Wat we vragen is een zorgvuldige afweging en steun voor de mensen die het echt nodig hebben.
Wij wensen de fractie van D66 Voorst veel wijsheid toe om evenals D66 in Den Haag weer ‘constructief’ genoemd te kunnen worden.
Wim van Ee/Anneke van der Ven, PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!

NB. Dit artikel staat ook in Voorster Nieuws van 21 januari 2015